Εφαρμογές

Κάθε πελάτης μας έχει τις δικές του απαιτήσεις, ανάγκες, ιδιαιτερότητες. Στην GeneralFreezer είμαστε σε θέση, όχι μόνο να εξειδικευόμαστε με επιτυχία κι ακρίβεια στη Μελέτη και Κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων, στα Ψυκτικά Μηχανήματα Νέας Τεχνολογίας όπως και στη Διαμόρφωση Χώρων Υψηλής Υγιεινής Σημασίας, αλλά επίσης να χρησιμοποιούμε ανώτερα, πιστοποιημένα, καινοτόμα και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα κατασκευής .