Προϊόντα

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης

Η κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης πραγματοποιείται με τη χρήση πιστοποιημένων Continue Reading

Ψυκτικοί θάλαμοι κατάψυξης

Η κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων Κατάψυξης πραγματοποιείται με την χρήση πιστοποιημένων Continue Reading

Επενδύσεις με panels

Αναλαμβάνουμε την επένδυση με πάνελ (όπως εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων και Continue Reading

Ψυκτικά μηχανήματα

Μελετάμε και κατασκευάζουμε με τεχνογνωσία, εμπειρία και υπευθυνότητα ψυκτικά μηχανήματα Continue Reading

Ψυκτικά συγκροτήματα

Aναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων ψυκτικών συγκροτημάτων, επαγγελματική λύση Continue Reading

Ψυκτικοί πίνακες αυτοματισμού

Οι ηλεκτροψυκτικές πίνακες αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται στο GeneralFreezer τηρούν όλους Continue Reading