Προϊόντα

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

Ψυκτικοί θάλαμοι συντήρησης

Η κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων Συντήρησης πραγματοποιείται με τη χρήση πιστοποιημένων ...Περισσότερα

Ψυκτικοί θάλαμοι κατάψυξης

Η κατασκευή Ψυκτικών Θαλάμων Κατάψυξης πραγματοποιείται με την χρήση πιστοποιημένων ...Περισσότερα

Επενδύσεις με panels

Αναλαμβάνουμε την επένδυση με πάνελ (όπως εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων και ...Περισσότερα

Ψυκτικά μηχανήματα

Μελετάμε και κατασκευάζουμε με τεχνογνωσία, εμπειρία και υπευθυνότητα ψυκτικά μηχανήματα ...Περισσότερα

Ψυκτικά συγκροτήματα

Aναλαμβάνουμε τη μελέτη και κατασκευή ολοκληρωμένων ψυκτικών συγκροτημάτων, επαγγελματική λύση ...Περισσότερα

Ψυκτικοί πίνακες αυτοματισμού

Οι ηλεκτροψυκτικές πίνακες αυτοματισμού που χρησιμοποιούνται στο GeneralFreezer τηρούν όλους ...Περισσότερα