Ψυκτικά μηχανήματα

microMhxanimataL

Μελετάμε και κατασκευάζουμε με τεχνογνωσία, εμπειρία και υπευθυνότητα ψυκτικά μηχανήματα και ψυκτικές εγκαταστάσεις  με υλικά που διαθέτουν σήμανση CE τόσο για ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης, όσο και για επαγγελματικά ψυγεία κάθε τύπου, όπως για πάγκους και βιτρίνες καταστημάτων λιανικής.

Τα μέρη που απαρτίζουν το ψυκτικό μηχάνημα
ΣυμπιεστήςΑερόψυκτος Συμπυκνωτής-Αποθήκη Ψυκτικού (receiver)
Η φιάλη ψυκτικού υγρού τοποθετείται μέσα σε ενιαία μεταλλική βάση, μαζί με τον συμπιεστή και τον συμπυκνωτή. Είναι κυλινδρικού σχήματος και διαθέτει την απαραίτητη χωρητικότητα, έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει όλη την ποσότητα ψυκτικού υγρού της συγκεκριμένης εγκατάστασης, αφήνοντας υπόλοιπο χώρου 20% (του όγκου του δοχείου). Επιπλέον, είναι πλήρως εξοπλισμένη με ασφαλιστικό πίεσης, δείκτη στάθμης ψυκτικού υγρού καθώς και με βάνες σύνδεσης.

Αεροψυκτήρες Ψυκτικών Θαλάμων

Με τους κατάλληλους  αεροψυκτήρες και τα κατάλληλα ψυκτικά μηχανήματα  ολοκληρώνονται οι ψυκτικές εγκαταστάσεις . Οι αεροψυκτήρες   επιλέγονται πάντοτε με εξαιρετική προσοχή και με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων που παρουσιάζουν τα προϊόντα αποθήκευσης, τόσο σε θερμοκρασία όσο και σε υγρασία σωστής φύλαξης. Μάλιστα φέρουν αντιστάσεις κατά του πάγου, όπου αυτό απαιτείται. Οι αεροψυκτήρες που χρησιμοποιούμε στην General Freezer ανήκουν στους μεγαλύτερους και διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού, όπως είναι οι GUNTNER, GEA Küba, Friga-Bohn, ROLLER , ECO, AlfaLaval. Έχουν πιστοποιηθεί για τις αποδόσεις τους από τον ανεξάρτητο οίκο πιστοποίησης EUROVENT και φέρουν ειδικό σήμα .

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ