ΟΜΙΛΟΣ HOTELS DIVANI

divaniΖητούμενο : Μας ζητήθηκε από τη διοίκηση των ξενοδοχείων DIVANI η μελέτη ενός χώρου με ιδιαίτερη δόμηση για την κατασκευή 2 ψυκτικών θαλάμων.

Επίπεδο Δυσκολίας : Τα προβλήματα που είχαμε να επιλύσουμε ήταν η ιδιαιτερότητα της δόμησης του διαθέσιμου χώρου, η άμεση αποξήλωση του ψυκτικού θαλάμου η οποία ήταν επικαλυμμένη με γαλβανιζέ, τραπεζοειδή λαμαρίνα αλλά και η αναμόρφωση του χώρου σε 2 ψυκτικούς θαλάμους, οι οποίοι να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τις οδηγίες HACCP. Επιπλέον, οι ψυκτικοί θάλαμοι νέας τεχνολογίας έπρεπε να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κουζίνας και των σεφ και να καλύπτουν τις απαιτήσεις σε ψυκτική απόδοση για την ορθή συντήρηση των προϊόντων, για κάθε θάλαμο ξεχωριστά. Κάθε θάλαμος έπρεπε να μελετηθεί σε βάθος και να διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.


Διαχείριση : Καταγράψαμε όλες τις απαιτήσεις του έργου, παραγγείλαμε και προετοιμάσαμε όλα μας τα μηχανήματα και υλικά, και εντός του προσυμφωνημένου χρονικού διαστήματος κατασκευάσαμε και παραδώσαμε τους 2 ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης τροφίμων, σε πλήρη κι άριστη λειτουργία. Η λύση που δώσαμε, τόσο σε επίπεδο μελέτης και σχεδίασης όσο και διαμόρφωσης του χώρου, ο τρόπος κατασκευής των ψυκτικών θαλάμων και η συνεπαγόμενη ορθή συντήρηση των προϊόντων, άφησε μόνο θετικότατα σχόλια κι άριστες εντυπώσεις.


exoikonomishEnergeias

Η εξοικονόμηση ενέργειας, με την κατάλληλη επιλογή και χρήση ψυκτικού συγκροτήματος νέας τεχνολογίας, ήταν εντυπωσιακή. Η άψογη, από κάθε άποψη, κατασκευή των ψυκτικών θαλάμων συντήρησης τροφίμων αποδείχτηκε περίτρανα κατά τον έλεγχο με θερμική κάμερα σε όλα τα σημεία σύνδεσης, όπως τον πραγματοποιήσαμε κατά την παράδοση του έργου, ενώπιον του πελάτη.


       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ