Ψυκτικοί θάλαμοι φαρμάκων

 Κάθε Ψυγείο Αποθήκευσης Φαρμάκων που μελετά, κατασκευάζει κι υποστηρίζει τεχνικά η General Freezer, αποτελεί και μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση ως προς την ορθή κι ενδεδειγμένη αποθήκευση αλλά και συντήρηση φαρμάκων και ιατρικών σκευασμάτων.

Τόσο η θερμοκρασία όσο και τα επίπεδα υγρασίας φύλαξης των φαρμακευτικών προϊόντων είναι δύο σημαίνοντες παράγοντες που λαμβάνονται αυστηρά υπόψη, τόσο στο στάδιο μελέτης για την αποθήκευση των φαρμακευτικών προϊόντων όσο και κατά την επιλογή των κατάλληλων ψυκτικών μηχανημάτων. Γνώμονας, πάντα, στα Ψυγεία για Φάρμακα είναι η απολύτως ασφαλής αποθήκευση και συντήρηση των φαρμάκων. Και η καταλληλότητα της χρήσης τους βασίζεται στη διατήρηση της σωστής και σταθερής θερμοκρασίας/υγρασίας.

Οι κοινοί ψυκτικοί θάλαμοι φαρμάκων αδυνατούν να διασφαλίσουν την ποιότητα και μη αλλοίωση σύστασης των σκευασμάτων. Ειδικότερα, τα εμβόλια, τα αντικαρκινικά φάρμακα, η ινσουλίνη, τα βιοτεχνολογικά φάρμακα ή τα προϊόντα αίματος, θεωρούνται υψηλού ρίσκου και απαιτούν ειδική μεταχείριση. Τα Ψυγεία για Φαρμακευτικά Προϊόντα όπως και τα Ψυγεία Συντήρησης Φαρμάκων είναι τα μόνα κατάλληλα κι ενδεδειγμένα που ακολουθούν τις ειδικές συνθήκες φύλαξης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ημερομηνία λήξης κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος υπολογίζεται και ισχύει μόνο στην περίπτωση που ακολουθούνται οι ιδανικές συνθήκες συντήρησης κι αποθήκευσης.

Η αναλυτική θερμοκρασία συντήρησης των φαρμάκων και ιατρικών σκευασμάτων, όπως διασφαλίζεται από τους Θαλάμους Φαρμακευτικών Προϊόντων της General Freezer, διαχωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

Συντήρηση (υποχρεωτική η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας σε χρήση Συντήρησης)

2˚C-8˚C

φάρμακα & σκευάσματα που περιέχουν ευαίσθητες ουσίες (ινσουλίνες, σχόλια, κολλύρια κλπ.)

Κατάψυξη (υποχρεωτική η διατήρηση της ψυχρής αλυσίδας σε κατάψυξη)

-20˚C

ορισμένα εμβόλια που απαιτούν συντήρηση & μεταφορά σε συνθήκες Κατάψυξης

Δροσερό Περιβάλλον

8˚C-15˚C

φάρμακα - ιατρικά σκευάσματα που συντηρούνται σε Δροσερό Περιβάλλον

Θερμοκρασία Δωματίου

15˚C-25˚C

φάρμακα - ιατρικά σκευάσματα που συντηρούνται σε Θερμοκρασία Δωματίου (Μέγιστη θερμοκρασία διατήρησης 30˚C)

Σε κάθε στάδιο της αποθήκευσης, διανομής, διάθεσης, ο υπεύθυνος επαγγελματίας (εταιρεία παραγωγής, χονδρέμπορος, φαρμακείο) οφείλει να διαθέτει κατάλληλο χώρο κι εξοπλισμό με βάση το Σύστημα Ποιότητας GDP (Good Distribution Practice-Ορθή Πρακτική Διανομής), το οποίο και υπόκειται σε ελέγχους.

Το Σύστημα Ποιότητας περιγράφεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής Διανομής που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Μαρτίου 2013 και επικαιροποίησε στις 23 Νοεμβρίου 2013 . Οι Οδηγίες βασίζονται στα Άρθρα 84 και 85(b) της Ευρωπαϊκής ντιρεκτίβας 2001/83/EC, που αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα για ανθρώπινη χρήση και έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τις χώρες εντός της ΕΕΑ (European Economic Area).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ