Ψυκτικοί θάλαμοι νεκρών – Ψυγεία νεκρών

Όλα τα -επαγγελματικών προδιαγραφών- Ψυγεία Νεκρών που μελετά, κατασκευάζει κι υποστηρίζει τεχνικά η General Freezer, αποτελούν ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά τη φύλαξη της σωρού από το σημείο παραλαβής έως την ταφή ή την καύση της.

Οι Ψυκτικοί Θάλαμοι Νεκρών της General Freezer -και μόνο- πληρούν όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας και, συνάμα, σχεδιάζονται εξατομικευμένα, ειδικά για τον κάθε πελάτη-επιχείρηση με βάση τις απαιτούμενες διαστάσεις και θέσεις, μεταφέρονται και συναρμολογούνται ευέλικτα επιτόπου. Οι ειδικές κατασκευές καθαρίζονται και απολυμαίνονται, δε, εύκολα, καθιστώντας τες πλήρως κατάλληλες για νοσοκομεία και γραφεία τελετών. Τα ψυκτικά μηχανήματα που τοποθετούμε, κατόπιν μελέτης, δημιουργούν σωστές συνθήκες φύλαξης της σωρού, ενώ οι θερμοκρασίες φύλαξης ρυθμίζονται μέσω ψηφιακού θερμοστάτη-θερμόμετρου.

Εντός του Ψυγείου Νεκρών βρίσκεται εγκατεστημένος αεροψυκτήρας, με ανεμιστήρες που φροντίζουν για την ταχεία ψύξη του θαλάμου.

Πάνω στον ψυκτικό πίνακα αυτοματισμών τοποθετείται, προαιρετικά, φαροσειρήνα (οπτική & ηχητική σήμανση) που ενεργοποιείται εάν εντοπιστεί ύπαρξη ζωής μέσα στον θάλαμο. Και σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιείται αυτόματα ο αέρας και η ψύξη.