FOOD EXPO 2016FOOD EXPO 2015FOOD EXPO 2014MEAT DAYS 2012

FOOD EXPO 2016

Σας περιμένουμε στην 3η
έκθεση Food Expo

19 – 21
Μαρτίου 2016

METROPOLITAN EXPO

FOOD EXPO 2015

Σας περιμένουμε στην 2ηη
έκθεση Food Expo

14 – 16
Μαρτίου 2015

METROPOLITAN EXPO

GeneralFreezerLogo

FOOD EXPO 2014

expo2014

Σας περιμένουμε στην  1η
έκθεση Food Expo

15 – 17
Μαρτίου 2014

METROPOLITAN EXPO

GeneralFreezerLogo

MEAT DAYS 2012

meatDays2012

Σας περιμένουμε στην  1η
έκθεση  Meat Days

29 /9 – 1/10
Οκτωβρίου  2012

METROPOLITAN EXPO

GeneralFreezerLogo